Kundekontroll

Tiltak for kontroll av kundekontroll

Revisorkonsult AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold.


Formål: Yte tjenester innenfor den rapporteringspliktiges virksomhet underlagt hvitvaskingsregelene.


Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.


Ved etablering av kundeforhold vil vi be kunden om å signere tilsendte dokumenter elektronisk med BankID.