Revisorkonsult AS – din revisor i Trøndelag

Avdeling Røros

Revisorkonsult AS er et revisjonsfirma med god kompetanse, lang erfaring og egen avdeling i Trøndelag. Revisjonsfirmaet Revisorkonsult AS ble stiftet på Tynset i 1983.

Firmaet har bygd seg gradvis opp siden starten på begynnelsen av 80-tallet, og har i dag ca. 400 små og mellomstore kunder. Revisorkonsult AS har i dag 14 ansatte fordelt ved avdelinger på Røros i Trøndelag, Tynset i Innlandet og i Oslo.

Den viktigste oppgaven til Revisorkonsult AS sin avdeling på Røros, er å utføre lovbestemt revisjon for bedrifter, og bistå med bedrifter med rådgivning i forbindelse med revisjonsarbeidet. Gode tjenester til riktig pris er viktig – også for et seriøst revisjonsfirma som Revisorkonsult AS.

Effektive arbeidsmetoder i kombinasjon med oppdatert kunnskap om alle relevante lover og regler, gjør at Revisorkonsult AS kan tilby deg gode løsninger til riktig pris. Det gjør at trygt kan velge Revisorkonsult AS som ditt revisjonsfirma, som også kan fungere som en rådgivende sparringspartner for bedriften din.

røros sentrum og kirketårn - revisorkonsult har avdeling på Røros.

Trenger du revisortjenester eller rådgivning
fra en av våre erfarne medarbeidere i Røros?