Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet noen tips, og ofte stilte spørsmål og svar om revisjon for små og mellomstore bedrifter. Har du spørsmål som du ikke finner svar på her? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Hva gjør en revisor?

En revisor kontrollerer at årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er utført i henhold til gjeldende lover og regler. I tillegg kan revisoren også bidra med annen type bistand og rådgivning, slik at virksomhetene enklere kan manøvrere innenfor lover og regler på en korrekt måte. En revisor skal være uavhengig. Det vil si at vedkommende ikke skal ha noen forbindelse til virksomheten utenom sitt engasjement som regnskapskontrollør. Revisoren er offentlighetens tillitsperson.

Hvorfor endre selskapsform?

Det kan være ulike motivasjoner for endring av selskapsform. Skattebesparelser, spredning av risiko, kommende generasjonsskifte eller salg av deler av virksomhet, kan være noen av årsakene til at virksomheter velger å endre selskapsform. Revisorkonsult AS har lang erfaring med dette og bistår deg gjerne gjennom hele prosessen.

Hvor stor er selskapsskatten?

Per 2023 betaler aksjeselskap 22% skatt av overskuddet. Eierne betaler også skatt av lønn og utbytte.

Hvordan registrerer jeg endringer i styret?

Når selskapet har valgt nytt styre, skal du melde dette i Samordnet registermelding. Du må også huske å legge ved protokoll fra generalforsamlingen som viser vedtaket. Generalforsamlingen må velge styret.

Hvorfor bør jeg opprette et holdingsselskap?

Et holdingselskap er et selskap som eier aksjeselskapet ditt, og gir deg som eier blant annet mer skattefleksibilitet og spredning av risiko.

Gode og faglige tips om revisjon for små og mellomstore bedrifter