Revisjon

revisjon-revisorkonsult

Et trygt valg

Vi bryr oss om deg som kunde. Revisorkonsult AS er et trygt valg når du trenger revisjon. Med oppdatert, faglig revisjonskunnskap og menneskelige relasjoner som fundament, kan du stole på at du får utført lovbestemt revisjon fra en effektiv samarbeidspartner.

Det kan være utfordrende å styre en bedrift. Spesielt hvis du samtidig skal holde deg oppdatert på stadige endringer i gjeldende lover, regler, forskrifter og praksis. Revisorkonsult kan bidra med rådgivning, slik at lover og regler blir enklere å overholde, og dermed være en god sparringspartner for deg og din bedrift.

Ved å velge Revisorkonsult AS som revisorfirma, kan du være sikker på at revisjonsarbeidet blir utført fra kvalifiserte revisorer med høyt kompetansenivå, slik at du kan tillate deg å ha fullt fokus på det som virkelig betyr noe for dine kunder.

Som statsautorisert revisor i Den norske Revisorforening, er vi til enhver tid forpliktet til å leve opp til god revisjonsskikk. Revisjonsarbeidet vårt er underlagt streng ekstern kvalitetskontroll. Både metodene og det praktiske arbeidet vårt blir jevnlig kontrollert av Den norske Revisorforening.

Hvorfor velge Revisorkonsult AS som partner innen revisjon?

  • Revisorkonsult AS har bevilling som statsautorisert revisor
  • Rask og effektiv revisjon
  • Revisjonstjenester fra kompetente medarbeidere (du betaler ikke for opplæring av juniorkonsulenter)
  • Du får tjenester fra revisorer med lang erfaring fra mange bransjer
  • Revisorkonsult AS er alltid oppdatert på gjeldende regler og standarder
  • Du får utført revisjonstjenester til konkurransedyktige priser
oppstil-ansatte-aktivitetsmote-revisorkonsult

Vil du vite mer om
hvordan Revisorkonsult AS kan hjelpe deg?