Revisjonsfirma med statsautoriserte revisorer

Revisorkonsult AS er et kunnskapsrikt revisjonsfirma, som utfører revisjon for små og mellomstore bedrifter effektivt og til riktig pris.

Revisjonsfirmaet ble stiftet på Tynset i 1983. En gradvis oppbygging siden starten, har resultert i ca. 400 små og mellomstore kunder og ansatte fordelt på avdelinger på RørosTynset og i Oslo.

Tilgjengelighet

Vi har en flat og fleksibel organisasjon. Organisasjonsstrukturen vår sikrer deg som kunde tilgang til alle i revisjonsfirmaet, uansett om det er en statsautorisert revisor, eller en av våre rådgivere. Vi etterstreber høy servicegrad gjennom tilgjengelighet, samt rask og kompetent saksbehandling. Revisorkonsult AS utfører ulike typer rådgivning, deriblant skatterådgivning, rådgivning ved generasjonsskifte og rådgivning i forbindelse med regnskapsavslutning.

Riktig pris

Hovedoppgaven vår er å utføre lovbestemt revisjon, med naturlig tilknyttet rådgivning for små og mellomstore bedrifter. Gjennom oppdatert og faglig kunnskap, og effektive arbeidsmetoder, tilbyr vi gode løsninger til riktig pris. Vi er en engasjert samarbeidspartner for kundene våre, og har fokus på kompetanse og tilgjengelighet.

Gode relasjoner gir gode resultater for deg

Vi er åpne, konkrete og løsningsorienterte, og har fokus på kundens behov og risiko.

Vi mener at menneskelige relasjoner har en unik verdi, og at gode relasjoner gir gode resultater for kundene våre. 

Derfor er vi opptatt av å ha nærhet til deg som kunde og samarbeidspartner, slik at du skal få så gode resultater som mulig.

Revisorkonsult AS er medlem av Den norske Revisorforening (DnR).

Trenger du revisortjenester eller rådgivning
fra en av våre statsautoriserte revisorer eller rådgivere?