Revisjonsplikt: hvem må ha revisor?

Det er ikke alle virksomheter som har revisjonsplikt. Det kan likevel lønne seg økonomisk å ha revisor.

Små aksjeselskaper kan velge bort revisjon når driftsinntektene er under 6 millioner kroner, balansesummen er under 23 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører ti årsverk eller mindre.

Merk at viktige brukere av årsregnskapet som banker og finansinstitusjoner er pålagt å risikovurdere lånekundene sine.

Mange banker vurderer selskaper med uten ekstern revisor som «mer risikable», enn selskaper som har ekstern revisor. Rentevilkårene prises ut i fra risiko, og besparelsen i revisjonshonorar kan fort gå tapt dersom lånerenten f.eks. økes med 1-2 %-enheter etter fravalg av revisor.

Hvordan velge revisor?

Det er generalforsamlingen i AS’er som velger revisor. Dette kan skje på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Revisorkonsult AS bistår gjerne med det praktiske ved registrering av revisor for selskapet, stiftelsen eller foreningen, og gir gjerne et pristilbud for revisjonen!

Vil du vite mer om
hvordan Revisorkonsult AS kan hjelpe deg med registrering av revisor?